Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ

Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ngày 9/12, Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây Nhị Gia cập nhật danh sách chi tiết về loại giấy tờ các nước gửi đến...