Hồ sơ xin visa thăm thân Hàn Quốc

Hồ sơ xin visa thăm thân Hàn Quốc từ ngày 4/10/2022

Theo quy định, du học sinh Hàn Quốc đáp ứng đủ điều kiện được phép mời người thân sang Hàn Quốc theo diện thăm thân. Thân nhân của du học sinh Hàn Quốc được cấp Visa...
Visa thăm thân Hàn Quốc F-1-5

Visa thăm thân Hàn Quốc F-1-5

Visa thăm thân Hàn Quốc F-1-5 dành cho ba, mẹ và người thân của người kết hôn định cư Hàn Quốc đã có những thay đổi trong thủ tục xin visa theo quy định của Bộ...